Sanktuaria Litwy – 5 dni

RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMKI:

1 dzień – Wyjazd w godz. rannych, przejazd do KOWNA. Msza św., spacer po mieście: starówka, katedra, plac zamkowy, ruiny zamku, kościół św. Jerzego, ratusz, gimnazjum jezuickie. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.

2 dzień – Śniadanie, wyjazd do POŻAJŚCIA, miejsca nazywanego „małą Italią w sercu Litwy”, gdzie znajduje się dawny klasztor kamedułów oraz kościół Nawiedzenia NMP. Następnie przejazd do SZYDŁOWA, największego Sanktuarium
Maryjnego na Litwie. Msza św. Zwiedzanie bazyliki Narodzenia NMP. Przejazd do
SZAWLI. Zwiedzanie: Góra Krzyży, przy której w 1993r. modlił się Papież Jan Paweł II, katedra oraz cmentarz. Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w Wilnie.

3 dzień – Śniadanie, zwiedzanie WILNA: Ostra Brama – Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia, Msza św. Dalsze zwiedzanie: Uniwersytet Wileński, kościół św. Michała, klasztor Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w którym przebywała siostra Faustyna i w którym Pan Jezus podyktował siostrze słowa Koronki do Miłosierdzia Bożego, cmentarz na Antokolu, Góra Trzech Krzyży, panorama Wilna. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

4 dzień – Śniadanie, Msza św. w kościele Miłosierdzia Bożego, spacer ulicami starówki wileńskiej: katedra z kaplicą św. Kazimierza, kościół św. Anny, kościół bernardyński, plac Ratuszowy, kościół św. Kazimierza, klasztor o. Bazylianów,
cerkiew prawosławna Ducha Świętego, Cmentarz na Rossie, kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła (zabytek klasy zerowej z XVII w.). Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

5 dzień – Śniadanie, przejazd do TROK, średniowiecznej siedziby księcia Witolda. Msza św. w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, w którym znajduje się pierwszy cudowny obraz Matki Bożej Pocieszenia na Litwie. Zwiedzanie zamku na wyspie. Wyjazd, powrót w późnych godz. wieczornych.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 4 noclegi, wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje, opieka pilota, ubezpieczenie.

UWAGA: Cena nie obejmuje biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz opłaty lokalnych przewodników